Hva vil det si å være fòrvert:

Å være fòrvert vil si at en overtar valpen/hunden uten å betale kjøpesummen for den. Fòrvert har det daglige ansvaret og omsorgen for valpen/hunden som om den skulle vært i fòrvertens eie og gjennom hele dens levetid, dette gjelder også utgifter knyttet til valpen/hunden.

Oppdretter vil stå registrert som eier av valpen/hunden og kan ta den med på utstillinger samt bruke den i avl. Utgifter knyttet til avl/utstillinger betales av oppdretter. Så lenge oppdretter innehar eierskapet på valpen/hunden kan ikke fòrvert bruke hunden i avl. Det vil utformes en kontrakt hvor det utdypes både fòrverts og oppdretters ansvarsområder, økonomisk ansvar og bruksområder. Etter oppdretter har hatt det antall valpekull som er beskrevet i kontrakten, evt at hunden har nådd en bestemt alder vil oppdretter overføre eierskapet til fòrvert som da vil ha fullt eierskap over hunden videre ut dens levetid.

Oppdretter vil hente valpen/hunden i forkant av utstillinger og fòrvert forplikter seg til å stille den til oppdretters dispensasjon. Dette gjelder også når tispen skal parres, tiden frem til fødsel og videre frem til tispens valper er leveringsklare. Oppdretter vil i denne tiden ha tispen hjemme hos seg selv. Når det gjelder hannhunder, vil oppdretter i tillegg til utstillinger hente hunden for eventuelle parringer.

Del denne siden